Sunne aktiviteter mot ensomhet

Julen og andre høytider er en glede for de sosialt velfungerende, men ofte en hard tid for de ensomme. Hva kan vi fastleger tilby den ensomme pasienten?

Fastlegen kjenner gjerne et ekstra trøkk rundt juletiden når tårene triller og Felleskatalogen ligger åpen. Men legemidler er ikke alltid er det beste valget for pasientene.

«Social prescribing»

I Storbritannia vil man opprette National Academy for Social Prescribing - «an online platform where training, guidance, research, and evidence based practice can be shared and discussed». Grunntanken er at sosiale og sunne aktiviteter hjelper mennesker som er nedbrutte eller ensomme, og også pasienter med andre lidelser.

Opplegget foregår på Bromley by Bow Centre i London. Her gir veiledere, gjennom kartlegging og aktiv lytting, individuelle råd til pasientene basert på 30 aktiviteter som er billige eller gratis.

Tilbudet ligner Aktiv på dagtid, et tilbud for sykemeldte, men er utvidet til et bredere spekter med bl.a. korsang, svømmeopplæring og dans.

Artikkelen om «social prescribing» er å finne i British Medical Journal. Helsebiblioteket.no gir deg gratis tilgang til tidsskriftet.

Referanse

Robinson, Ann. Social prescribing: coffee mornings, singing groups, and dance lessons on the NHS. BMJ 2018; 363:k4857.

(/allmennmedisin/aktuelt/sunne-aktiviteter-mot-ensomhet)