Uforsvarlig oppfølging av pasient - advarsel til fastlege

Statens Helsetilsyn har gitt advarsel til en fastlege for mangelfull oppfølging av en pasient som senere fikk påvist kreft med spredning. Dette er en av eksempelsakene som Helsetilsynet publiserer for at helsepersonell skal ha nytte av dem.

Foto: Lovbok, klubbe og fru Justitia
Statens Helsetilsyn har gitt advarsel til en fastlege for mangelfull oppfølging av en pasient som senere fikk påvist kreft med spredning.Foto: Colourbox

En pasient kom til legen i forbindelse med plager i tarmen. Ved to anledninger ble det tatt avføringsprøver, og pasienten fikk beskjed om at alt var i orden. Senere skiftet pasienten til en annen fastlege, som tok prøver og umiddelbart sendte pasienten til CT. Der ble det fastslått kreft i tarmen med spredning til lever. Pasienten fikk deretter vite at det ved begge de to første prøvene var funnet blod i avføringen.

Statens helsetilsyn ga advarsel til fastlegen fordi mangelfull oppfølging førte til en stor helserisiko for pasienten da kreftdiagnosen ble stilt sent. Det er et brudd på lovens krav til forsvarlighet at det ikke ble gjort. Den mangelfulle journalføringen var også et lovbrudd.

Hvor fant jeg nyheten?

I Effektiv medisinsk oppdatering finnes en RSS-feed fra institusjoner. Helsetilsynet publiserer jevnlig saker som handler om klager på fastleger. Det kan være lærerikt for mange.

(/allmennmedisin/aktuelt/uforsvarlig-oppfolging-av-pasient-advarsel-til-fastlege)