Basal hjerteredning og bruk av defibrillator (NORSK)

(/allmennmedisin/prosedyrevideoer-for-spesialistkandidater/basal-hjerteredning-og-bruk-av-defibrillator?lenkedetaljer=vis)