Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hos barn

Sist faglig oppdatert: 26. mai 2020

Diagnostisering

Genetikk

Behandling

Behandling av de enkelte kreftsykdommer

Støttebehandling og rettigheter

Oppfølging og etter-kontroll. Senskader

Prosess og metode for utarbeiding av retningslinjene