Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Akuttveileder i pediatri
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 3. utgave
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato -
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk barnelegeforening, Den norske legeforening
 • Redaktør - Leder for redaksjonskomiteen Claus Klingenberg
 • Publikasjonstype - Veiledere
 

Akuttveileder i Pediatri, 3. utgave 2013

Akuttveileder i pediatri har vært en populær veileder siden første utgave kom ut i 1998. Andre utgave ble publisert i 2007. Etter en grundig revisjonsprosess i 2012-2013 er nå endelig tredje utgave ferdig.

Nettversjonen av Akuttveileder i pediatri publiseres på Helsebibliotekets hjemmesider. Vi er takknemlige for hjelp til lay out og svært god teknisk støtte. Helsebiblioteket har også tilrettelagt en brukervennlig app både for Akuttveileder i pediatri og Generell veileder i pediatri, noe vi håper vil gjøre innholdet enda bedre tilgjengelig for alle som bruker Norsk barnelegeforenings veiledere. Vi vil også lage en papirversjon av Akuttveilederen, i frakkelommeformat som skal trykkes i begynnelsen av 2014.
 
Det er et stort arbeid som står bak revisjon av Akuttveilederen og vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt. Uten en stor dugnadsinnsats av faglige engasjerte barneleger over hele Norge hadde dette produktet aldri blitt ferdig. Veilederen vil imidlertid kreve kontinuerlig oppdatering og vi er helt avhengig av fortsatt innsats fra Norsk barnelegeforenings medlemmer og interessegrupper for at dette produktet skal holde høyest mulig kvalitet også i fremtiden. Har du ellers kommentarer til innholdet, formen eller tekniske detaljer send en epost til veiledere@barnelegeforeningen.no.
 
 
 
Med vennlig hilsen
  
  
 
Redaksjonskomiteen

Claus Klingenberg (Leder)

Thomas Rajka

Nils Thomas Songstad

Henrik Døllner

Ketil Størdal

Unni Mette Stamnes Köpp


Tromsø, november 2013