Innholdsfortegnelse

Sarkoidose - Faglige retningslinjer for sarkoidose

Kliniske manifestasjoner

Lever, milt

Sist faglig oppdatert: 15.05.2022

Olof Selroos

Lever

Anslag for for foreskomst av sarkoidose i leveren varierer kraftig, avhengig av pasientmateriale og undersøkelsesmetode. Leveren kan være forstørret. Ved aktiv sarkoidose med normalstor lever påvises granulomer i leverbiopsi hos ca 20 % av pasientene. Avvik i leverfunksionsprøver ses i 5–10 %. Det er særlig tester som peker på gallestase, som alkalisk fosfatase og γ-GT som er forhøyet. I sjeldne tilfeller utvikles kronisk kolestase, cirrhose og portal hypertensjon.

Også ved påvist leversarkoidose er symptomer på leverengasjement sjeldne. Buksmerter på grunn av forstørret lever og ikterus kan forekomme.

Påvist leversarkoidose (positivt biopsifunn, forhøyede leverenzymer) er ikke i seg selv indikasjon for behandling. Ved kolestase er kortikosteroidbehandling indisert, og ofte effektiv. Dersom kortikosteroidsparende behandling skal gis samtidig, kan aziathoprin være å foretrekke framfor det noe mer hepatotoksiske metotrexat. Begge preparatene krever imidlertid regelmessig oppfølgning av lever-, blod og elektrolyttstatus. Pruritus og tretthet har vært rapportert å kunne lindres av ursodeoksykolsyre.

Granulomer i leverbiopsi er ett høyst uspesifikt funn, og sarkoidosediagnose bør ikke stilles alene på grunnlag av dette.

Milt

En lett forstørret milt (ultralyd, røntgen) er et vanlig funn ved sarkoidose, og ses hos ca 25 % av alle med kjent sarkoidosediagnose. Finnålsbiopsi av milt kan påvise gra- nulomer i opp til 50 % av tilfellene. I sjeldne tilfeller forekommer kraftig splenomegali og hypersplenisme.

Forekomst av granulomer i milten krever ingen behandling. Ved hypersplenisme kan splenektomi bli aktuell dersom kortikosteroidbehandling ikke hjelper.

Referanser

  1. Selroos O, Koivunen E. Usefulness of fine-needle aspiration biopsy of the spleen in diagnosis of sarcoidosis. Chest 1983; 83: 193-195.
  2. Vatti R, Sharma OP. Course of asymptomatic liver involvement in sarcoidosis; the role of therapy in selected cases. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 1997; 14: 73-76.
  3. Judson MA. Hepatic and splenic sarcoidosis. In: Baughman RP, ed. Sarcoidosis: Lung Biology in Health and Disease, New York: Marcel Dekker; 2006; 210: 571-592.