Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkning

Logo Omsorgsbiblioteket

Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen må forstås innenfor større sosiale og kulturelle rammer, samtidig som konkrete tiltak må være individuelt tilrettelagte og lokalt forankret.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Samisk-språk

Samisk i sykehjem

Artikkel om det samiske språkets stilling i et tospråklig sykehjem. Skrevet av Jeanne Boge i Journal of Multilingual and Multicultural Development.

Åpenhet om demens

Åpenhet om demens

Aldring og helse sin informasjonsfilm om demens på samisk. Filmen heter Rabasvuohta demeanssa birra – Åpenhet om demens.

Forslag til etiske retningslinjer

Forslag til etiske retningslinjer

Sametinget sitt forslag til etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på samisk humant biologisk materiale.

Kartlegging av demens på samisk

Kartlegging av demens på samisk

Skjema på samisk for kartlegging av demens. Skjemaet heter «Norsk revidert mini status evaluering (MMSE–NR3) og kommer fra den nasjonale kompetansetjenesten Aldring og helse.

Hjertespråket

NOU 2016:18 Hjertespråket

Norsk offentlig utredning med forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk. Utvalget redegjør for gjeldende ordninger, tiltak og regelverk knyttet til de samiske språkene og vurderer hvordan disse tilpasses dagens organisering av offentlig sektor.

(/omsorgsbiblioteket/samisk-befolkning)