BMJ-logo

Zikavirusinfeksjon er en sykdom som hovedsakelig spres med stikk fra enkelte typer mygg i land med varmt og fuktig klima. Virusinfeksjonen gir sjelden alvorlige symptomer, men kan gi hjerneskade hos fostre (mikrokefali) og i sjeldne tilfeller lammelser (Guillain-Barré syndrom) hos den som er smittet.

Hva er zikavirus?

Zikaviruset finnes i områder der visse typer mygg er vanlige, i hovedsak gulfebermyggen Aedes aegypti. Utbrudd av zikavirus er funnet i Sør-og Mellom-Amerika, Vestindiske øyer, Mexico, USA (Miami, Florida), Sørøst-Asia, Stillehavsøyene og deler av Vest-Afrika. Tilfeller av zikainfeksjon hos reisende som kommer tilbake fra utbruddsområdene, har nå blitt rapportert i blant annet Norge, USA, Storbritannia, Australia, Israel, New Zealand og Kina.

Zikaviruset forårsaker vanligvis milde eller ingen symptomer. Den største bekymringen er at viruset kan gi hjerneskade hos fostre (mikrokefali). En sjelden gang kan det oppstå lammelser (Guillain-Barré syndrom) hos den smittede.

Medfødt mikrokefali er når et barn blir født med lite hode og underutviklet hjerne. Mikrokefali er sjelden, men kvinner med zikavirus under graviditeten har en høyere risiko for å føde barn med denne tilstanden.   Forskere tror også at zika kan gi andre helseskader som rammer syn, hørsel, hodet og ansikt.

Guillain-Barre er en sjelden komplikasjon som påvirker nervesystemet og bevegelsesapparatet. Prognosen er god ved rask behandling på sykehus. En annen mulig nevrologisk komplikasjon er ryggmargsbetennelse (myelitt).

Hvordan spres Zikaviruset?

Zikaviruset kan spres på flere like måter. 

Myggstikk

Smitteoverføringen skjer ved myggstikk på samme måte som man kan få sykdommer som malaria, chikungunya, og denguefeber i land med varmt og fuktig klima.

En stor forskjell mellom malaria og zika er at myggen som sprer zika stikker mest på dagtid, mens myggen som sprer malaria, stikker om kvelden og natten. Dette betyr at hvis du er i et land der zika og malaria finnes, bør du ta forholdsregler for å unngå myggstikk hele døgnet. Et annet problem er at myggen som sprer zika, formerer seg i små vanndammer nær bebyggelse. Dette gjør den vanskelig å bli kvitt.

Graviditet

Zika kan overføres fra en gravid kvinne til hennes foster. Selv om zikaviruset er påvist i spytt og morsmelk, er det ennå ikke funnet bevis på at det kan spres gjennom dette.

Seksuell kontakt

Zikaviruset kan i sjeldne tilfeller smitte seksuelt gjennom sæd, og viruset kan forbli i sæd i minst to måneder etter at en mann har hatt zikafeber. 

Symptomer

De fleste som får zika, har ingen symptomer i det hele tatt. Det er antatt at bare 20 av 100 personer som blir smittet, vil bli syke. Dersom du får symptomer på zikainfeksjon etter et myggstikk, vil symptomene normalt utvikle seg mellom tre og tolv dager etter at du ble stukket. Zikasymptomer har en tendens til å være milde og forsvinne etter to til syv dager. Symptomene kan være:

 • Lett feber
 • Smerter i leddene, og noen ganger hevelse i fingre og tær
 • Utslett, som kan være kløende
 • Øyesmerter og røde øyne
 • Hodepine
 • Muskelsmerter

Symptomene på zika er like (men mildere enn) noen av symptomene på denguefeber, som finnes i noen av de samme landene hvor zika er tilstede. Det er sjelden at noen blir veldig syke. Det er svært sjelden at noen dør av zikavirus.

Hvis du har noen eller alle av symptomene nevnt ovenfor, er det likevel svært usannsynlig at du er smittet av har zikaviruset. Men sjansen øker dersom du:

 • Bor i et område hvor det er zika
 • Nylig har reist til et område der det er zika, og symptomene dukket opp innen to uker etter hjemkomst
 • Har hatt ubeskyttet sex med zikainfisert person

Behandling og forebygging

Det finnes ennå ingen vaksine for å hindre zikainfeksjon. Og det heller er ingen medisin som kan behandle zika spesifikt. Behandling er rettet mot lindring av symptomer, som feber og smerter. Er du gravid, eller planlegger å bli gravid, kan det være lurt å unngå å reise til et område der zika finnes.

Om du reiser til land med zika bør du følge disse rådene:Bruk myggmiddel. Noen myggmidler skal ikke brukes på svært små barn. Sørg for å sjekke etiketten før du bruker et myggmiddel på et spedbarn.

 • Bruker du solkrem, må du bruke myggolje over solkremen. Bruk klær som dekker til så mye hud som mulig, slik at det er vanskeligere for myggen å finne et sted å stikke
 • Spray klærne og utstyr med et insektmiddel som inneholder permetrin. Du bør imidlertid ikke bruke permetrin direkte på huden.
 • Bo i rom med aircondition der det er mulig, eller i rom med myggnett i vinduer og dører.
 • Gravide som har oppholdt seg i land med zikamygg eller har blitt gravid under oppholdet bør få tatt en zikatest hos fastlegen. Dersom partner også har oppholdt seg i et zikaområde bør han bruke kondom inntil han har fått svar fra test etter hjemkomst. Det må gå minst fire uker etter hjemkomst før man kan teste seg.

Par som reiser i zikaområder bør vurdere å bruke både prevensjon og kondom under reisen ved sex.

Dette bør du fortsette med i

 • Åtte uker etter hjemkomst dersom man ikke har symptomer på zikasmitte
 • Seks måneder etter at man har blitt frisk av zika-lignende infeksjon, og
 • Seks måneder etter at man har blitt frisk av sikker påvist zikainfeksjon.

Disse rådene kan bli endret etter hvert som kunnskapen om sykdommen øker.

Prognose

De færreste som er smittet med zika har symptomer. Det er sjelden at noen får alvorlige komplikasjoner av zika eller dør av det. Gravide som får zika vil bli nøye fulgt opp.

Dersom du raskt blir svak i bein og armer eller får pustevansker, må du oppsøke lege. Dette er symptomer på en sjelden komplikasjon som kalles Guillain Barré syndrom.

 Se også  informasjonssidene om Zika til Folkehelseinstituttet

 

 

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(/pasientinformasjon/alle-brosjyrer/zikavirus)