Pasientinformasjon fra BMJ Best Practice og PharmaSafe som du kan gi til pasienter og pårørende.

Viser 1 - 2 av totalt 2
  • Jernmangelanemi

     - Har du for lite jern i kroppen, kan du utvikle jernmangelanemi. Vanlige symptomer er tretthet, svimmelhet og tung pust ved anstrengelse. Behandling med jerntabletter gir ofte bedring i løpet av kort tid.

    BMJ Publishing Group. 

  • Sigdcellesykdom

     - Sigdcellesykdom, som blant annet omfatter sigdcelleanemi, skyldes en medfødt genfeil. Sykdommen kan gi smerter og alvorlige helseproblemer, men noen rammes kun i lett grad.

    BMJ Publishing Group. 

(/pasientinformasjon/blod)