Hjerte og kar

Pasientinformasjon fra BMJ Best Practice og PharmaSafe som du kan gi til pasienter og pårørende.

Viser 1 - 20 av totalt 22
 • Aortastenose

   - Hvis du har aortastenose, betyr det at en av hjerteklaffene ikke fungerer som den skal. Tilstanden kan bli alvorlig, men den kan behandles kirurgisk ved å sette inn en ny klaff. Aortastenose rammer vanligvis eldre.

  BMJ Best Practice. 

 • Brystsmerter – stabil angina pectoris

   - Stabil angina betyr belastningsrelaterte brystsmerter fra hjertet. Smertene forsvinner vanligvis med hvile eller ved hjelp av legemidler. For noen kan det bli nødvendig med kirurgi.

  BMJ Publishing Group. 

 • Brystsmerter – ustabil angina

   - Ustabil angina krever øyeblikkelig hjelp med innleggelse på sykehus. Tilstanden arter seg oftest som brystsmerter og kan være vanskelig å skille fra hjerteinfarkt. .

  BMJ Publishing Group. 

 • Dyp venetrombose

   - Dyp venetrombose (DVT) er blodpropp i en av kroppens dype vener. Dersom deler av proppen løsner og føres med blodstrømmen til lungene, kan det være livstruende. Legemidler kan forebygge dette og forhindre nye blodpropper.

  BMJ Publishing Group. 

 • Dyp venetrombose og lange reiser

   - Dyp venetrombose (DVT) er blodpropp i en av kroppens dype vener, ofte i leggen. Hvis blodproppen løsner, kan den følge blodstrømmen til lungene og sette seg fast. Dette heter lungeemboli på fagspråket og er en mer alvorlig form for blodpropp.

  BMJ Publishing Group. 

 • Hjerneslag

   - Et hjerneslag er en alvorlig tilstand og krever akutt behandling på sykehus. Ved mistanke, bør man straks ringe 113 for raskest mulig behandling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Hjerneslag – forebygging av nye slag

   - Har du hatt et hjerneslag er det viktig å forebygge nye tilfeller. Både legemidler og sunn livsstil kan redusere slagrisikoen.

  BMJ Publishing Group. 

 • Hjerteinfarkt - behandling og forebygging

   - Hjerteinfarkt forårsakes av en blodpropp som dannes i en av hjertets blodårer. Tilstanden er alvorlig og det er viktig å komme raskt til sykehus

  BMJ Publishing Group. 

 • Hjertesvikt

   - Hjertesvikt betyr at pumpefunksjonen til hjertet er nedsatt. Hjertesvikt kan være akutt, forbigående eller kronisk, og den graderes fra lett til alvorlig. Det finnes god behandling, og mange lever lenge med hjertesvikt.

  BMJ Publishing Group. 

 • Hjertesvikt – hva kan du gjøre selv?

   - Hvis du har hjertesvikt, er det mange ting du kan gjøre for å bli bedre. Røykeslutt, sunn livsstil og riktig legemiddelbruk vil kunne bedre både funksjon og prognose.

  BMJ Publishing Group. 

 • Høyt blodtrykk – hypertensjon

   - Høyt blodtrykk er ingen sykdom i seg selv, men det øker risikoen for hjerteinfarkt, nyreskade og slag. Ved lett forhøyet blodtrykk kan mange redusere dette ved livsstilsendringer, men noen vil også trenge legemidler.

  BMJ Publishing Group. 

 • Høyt blodtrykk: forstå blodtrykksmåling

   - Når du måler blodtrykket hos legen, blir du presentert for to tall. Blodtrykket ditt kan for eksempel være '120 over 80'. Denne pasientbrosjyren forklarer hvordan man tolker målingene.

  BMJ Publishing Group. 

 • Kolesterol - høyt kolesterol (hyperkolesterolemi)

   - Høyt kolesterol øker risikoen for få hjerteinfarkt og hjerneslag, men en sunn livsstil kan virke forebyggende. Noen trenger kolesterolsenkende legemidler i tillegg.

  BMJ Publishing Group. 

 • Mitralklaffprolaps

   - Mitralklaffprolaps betyr at en av hjerteklaffene ikke lukkes riktig. Ved mild grad gir det ingen plager og du trenger heller ingen behandling. Blir tilstanden mer alvorlig, kan det forårsake symptomer som rask hjerterytme, svimmelhet og tung pust.

  BMJ Publishing Group. 

 • Perikarditt (hjerteposebetennelse)

   - Perikarditt er en smertefull betennelse i hjerteposen som omgir og beskytter hjertet. Tilstanden er ofte enkel å behandle, men sykdommen kan gi alvorlige komplikasjoner.

  BMJ Best Practice. 

 • Røykeslutt

   - Det er godt dokumentert at røyking er helseskadelig, men mange sliter likevel med å stumpe røyken. Heldigvis finnes det hjelp for å bli røykfri.

  BMJ Publishing Group. 

 • Transitorisk iskemisk anfall (TIA, drypp)

   - Ved et forbigående iskemisk anfall eller "drypp" blir blodtilførselen til deler av hjernen redusert eller stanset i en kort tid. Rask behandling kan forhindre et hjerneslag.

  BMJ Best Practice. 

 • Utposning på hovedpulsåren - abdominalt aortaaneurisme

   - Dersom karveggen i hovedpulsåren i magen er svak, kan den begynne å bule ut og forårsake en utposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme). Hvis aneurismet blir stort, kan det briste og forårsake massive blødninger.

  BMJ Publishing Group. 

 • Vitamin D-mangel

   - Lett vitamin D-mangel er vanlig og enkel å behandle. Alvorlig og langvarig mangel på vitamin D kan i sjeldne tilfeller gi svekket eller skadet beinbygning og alvorlig nyreskade.

  BMJ Best Practice. 

 • Åreforkalkning i beina – røykebein

   - Åreforkalkning i beina kan redusere blodtilførselen til beina, gi leggsmerter og gangvansker. Det finnes behandling som kan hjelpe.

  BMJ Publishing Group. 

(/pasientinformasjon/hjerte-og-kar)