BMJ-logo

Forkjølelse er en av de vanligste sykdommene vi har. Infeksjonen varer ofte bare noen dager, men kan være plagsom. Det finnes ingen kur, men symptomene kan lindres.

Hva er forkjølelse?

Forkjølelse er en virusinfeksjon i de øvre luftveiene. Det finnes mange virus som forårsaker forkjølelse.

Når du er forkjølet, er luftveiene fulle av virus. Når du nyser, spres viruset i luften med ørsmå dråper. Andre kan puste inn disse dråpene. En enda vanligere smittemåte er du holder deg for ansiktet når du nyser eller snyter deg for deretter å ta på en gjenstand. Andre som tar på gjenstanden, får viruset på sine hender, tar seg ved nese, øyne eller munn og blir smittet.

Barn blir oftere syke enn voksne. De har gjennomsnittlig fem forkjølelser i året. Voksne har i gjennomsnitt tre.

Hva er symptomene?

Sykdomsforløpet begynner ofte med vondt i halsen, deretter nysing og rennende nese. Hodepine og frysninger er vanlig. Små barn kan få feber. Etter hvert sveller slimhinnen i nesen opp og snørret blir tykt og gulgrønt. Tørrhoste, spesielt om natten, er også vanlig. Etter hvert kan det komme opp slim ved hoste. Omtrent halvparten av de som blir smittet, får ømme muskler ved forkjølelse. Irritabilitet og tap av appetitt forekommer også.

Symptomene ligner de ved influensa, men ved influensa blir du raskere syk, får feber og føler deg i langt dårligere form.

Behandling

Det finnes ingen kur mot forkjølelse. Antibiotika hjelper ikke mot virus. Ved bruk av antibiotika mot forkjølelse, er det altså ingen effekt utover eventuelle bivirkninger av medisinen.

Forkjølelse går over av seg selv i løpet av noen dager. Det finnes imidlertid legemidler som kan lindre noen av symptomene. Disse kan kjøpes på apoteket eller i butikken. Generelt er det lite forskning på virkningen av forkjølelsesmedisiner, og derfor vanskelig å si noe om effekten av dem.

Selvhjelp

En vanlig behandling er å puste inn damp for å redusere hevelse i neseslimhinnen, men det er ikke vitenskapelig grunnlag for å si at denne behandlingen virker. Det er viktig å unngå forbrenning. Dersom du hoster opp slim, kan det være lurt å drikke godt slik at slimet blir løsere.

Legemidler

Legemidler som brukes ved forkjølelse, er smertestillende, slimhinneavsvellende og hostemedisin.

Smertestillende kan brukes mot vond hals, muskelsmerter eller hodepine. Paracetamol og ibuprofen kan kjøpes uten resept. Det er forsket lite på bruk av smertestillende ved forkjølelse, men det er stort sett enighet blant legene om at de virker.

Paracetamol i for store doser kan gi alvorlig leverskade. Sjekk pakningsvedlegget eller snakk med legen om dosering.

Slimhinneavsvellende midler kan åpne en tett nese i flere timer. Forskningen er imidlertid ikke omfattende nok til å vise at de faktisk fungerer over flere dager. De bør ikke brukes i mer enn en uke. De bør heller ikke gis til barn under to år.

Hostemedisiner, på fagspråket antitussiva, er en fellesbetegnelse på flere forskjellige stoffer. Dokumentasjon på effekt er stort sett dårlig. Noen er avhengighetsskapende. Det finnes ikke vitenskapelige grunnlag som kan rettferdiggjøre den utbredte bruk av medisiner som for eksempel kamfer, mentol, ammoniumklorid og sorbimakrogoler. Mange av de populære preparatene inneholder sukker som er uheldig, men som kan gjøre bruken mer tiltrekkende. Guaifenesin er et stoff som skal virke hostedempende og slimløsende. Dokumentasjonen er imidlertid dårlig også for dette preparatet.

Hostedempende medisiner kan inneholde morfinlignende stoffer. Disse gir effekt ved å hemme hostesenteret i hjernen. Disse legemidlene er imidlertid avhengighetsskapende. De bør ikke brukes ved bilkjøring. Noskapin er en hostedempende medisin som ikke virker som narkotika, og den bør eventuelt prøves først. Hostedempende medisiner bør ikke gis til barn under seks år. Heller ikke de med kroniske luftveislidelser som KOLS bør bruke disse medisinene. Ved kroniske luftveislidelser kan det være viktig å hoste og få opp slim. Spør legen om medisinene er egnet for deg.

Annen behandling

Det er vanlig å ta vitamin C mot forkjølelse, men forskning viser at dette ikke hjelper. Sink og urtemedisinen echinacea markedsfører også mot forkjølelse, men her er det for lite forskning til å konkludere om de har effekt eller ikke.

Mentol er et stoff med sterk lukt. Det finnes i peppermynteolje. Noen puster inn mentol mot tett nese, eventuelt smører litt mentol på pyjamaskanten eller puten til barn når de legger seg. Det er lite dokumentasjon av at det har effekt. Det er ikke anbefalt til barn under tre måneder.

Hva er prognosen?

Forkjølelsen går stort sett over av seg selv i løpet av 7–10 dager. Hosten kan imidlertid vare i tre uker eller mer.

Det er som oftest ikke nødvendig å oppsøke lege ved forkjølelse, men det anbefales hvis du ikke er bedre etter to uker eller ved svært redusert almenntilstand spesielt hos de aller yngste og eldste.

Det er ikke uvanlig med en tilleggsinfeksjon ved forkjølelse. Det kan være øre-, lunge- eller bihulebetennelse. Lungebetennelse kan være alvorlig, spesielt for eldre, små barn og ved kroniske sykdommer.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(/pasientinformasjon/infeksjon/forkjolelse)