Urinveisinfeksjon hos barn


BMJ-logo

Urinveisinfeksjon hos barn er vanligvis enkel å behandle med antibiotika, men kan være vanskelig å oppdage. Det er nødvendig med urinprøve for å stille sikker diagnose.

Hva forårsaker urinveisinfeksjon hos barn?

En urinveisinfeksjon forårsakes av bakterier som har spredd seg fra urinrøret og opp til urinblæren. Infeksjonen kan gi blærekatarr, men noen ganger rammer den helt opp til nyrebekkenet. Nyrebekkenbetennelse er mer alvorlig enn blærekatarr.

Sjansene for å få urinveisinfeksjoner er større hvis du er jente, er under ett år gammel eller har medfødte misdannelser i urinveiene.

Urinveisinfeksjon er relativt sjelden. Bare 8 av 100 jenter og 2 av 100 gutter vil få urinveisinfeksjon innen de er 7 år gamle.

Symptomer

Det kan være vanskelig å oppdage urinveisinfeksjon hos barn, særlig hos de minste. Vanlige symptomer er økt irritabilitet, feber, oppkast, diaré og manglende matlyst. Noen barn får grumsete eller illeluktende urin, og får enten vanskeligheter med å tisse eller tisser svært ofte. Barnet kan også gi uttrykk for at det har vondt i magen eller flankene eller at det gjør vondt når de tisser. For at legen skal kunne stille sikker diagnose er det nødvendig med en urinprøve.  

Behandling

De fleste barn med urinveisinfeksjon kan behandles enkelt med antibiotika. 

Antibiotika

De vanligste antibiotika er trimetoprim, nitrofurantoin og pivmecillinam.

Spedbarn (under 6 uker) og svært syke vil behandles på sykehus med intravenøs antibiotika.

Større babyer får ofte flytende antibiotika (mikstur), mens eldre barn kan ta tabletter. Bivirkninger av antibiotika er vanligvis milde, men det er ikke uvanlig med urolig mage, diaré eller utslett.

Prognose

Vanligvis blir barnet bedre etter en dag eller to med antibiotikabehandling. Det er likevel viktig at barnet fullfører hele kuren, så ikke infeksjonen kommer tilbake, såfremt barnet ikke får utslett eller alvorlige bivirkninger.

En nyrebekkenbetennelse kan potensielt skade nyrene. Dette er mindre sannsynlig dersom barnet har fått rask antibiotikabehandling. Noen ganger vil man anbefale nærmere undersøkelser av nyrene hvis barnet har hatt en alvorlig nyrebekkenbetennelse

Ved gjentatte urinveisinfeksjoner vil barnet henvises til videre utredning av urinveiene. En sjelden gang vil kirurgisk behandling være nødvendig ved misdannelser. 

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(/pasientinformasjon/infeksjon/urinveisinfeksjon-hos-barn)