Pasientinformasjon fra BMJ Best Practice og PharmaSafe som du kan gi til pasienter og pårørende.

Viser 1 - 10 av totalt 10
 • Bukspyttkjertelkreft

   - Bukspyttkjertelkreft er en alvorlig sykdom. Blir kreften oppdaget i tidlig stadium, kan det være mulig å operere den bort. Men har sykdommen kommet lengre, finnes det behandlinger som kan bremse sykdommen og gi lengre levetid.

  BMJ Publishing Group. 

 • Eggstokkreft

   - Eggstokkreft er en alvorlig sykdom. Dersom kreften oppdages tidlig, er prognosen god. Ved spredning kan sykdommen bremses med behandling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Føflekkreft – melanom

   - Føflekkreft (melanom) er den alvorligste formen for hudkreft. Dersom føflekkreften oppdages tidlig, er prognosen svært god.

  BMJ Publishing Group. 

 • Hudkreft (plateepitelkreft/spinocellulær kreft)

   - Plateepitelkreft er en av de vanligste formene for hudkreft, og har god prognose med korrekt behandling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Kreft i tykktarm og endetarm

   - Kreft i tykktarmen eller endetarmen er en alvorlig sykdom. Prognosen er imidlertid svært god dersom kreften oppdages tidlig..

  BMJ Publishing Group. 

 • Lungekreft – ikke-småcellet

   - Behandling av lungekreft er komplisert, men med forskning skapes stadige fremskritt.

  BMJ Publishing Group. 

 • Non-Hodgkin lymfom

   - Lymfekreft kalles lymfomer, og det finnes forskjellige typer.

  BMJ Publishing Group. 

 • Prostatakreft uten spredning

   - Prostatakreft vokser vanligvis veldig sakte og er en sykdom de færreste dør av. Beslutninger om behandling gjør du i samråd med legen.

  BMJ Publishing Group. 

 • Testikkelkreft

   - Testikkelkreft har bedre prognose enn nesten alle andre kreftformer, og de fleste menn kan fortsatt ha sex og bli fedre etter behandling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Vitamin D-mangel

   - Mangel på vitamin D kan i alvorlige tilfeller forårsake varige helseproblemer hos voksne og barn, som for eksempel svekket eller skadet beinbygning og alvorlig nyreskade. Lett vitamin D-mangel forekommer langt hyppigere og er lett å behandle.

  BMJ Best Practice. 

(/pasientinformasjon/kreft)