Pasientinformasjon fra BMJ Best Practice og PharmaSafe som du kan gi til pasienter og pårørende.

Viser 1 - 17 av totalt 17
 • Akutt lungesviktsyndrom (ARDS)

   - Akutt lungesviktsyndrom (ARDS) er en alvorlig tilstand som rammer lungene. Tilstanden gjør det vanskelig å puste og hindrer kroppen i å få nok oksygen.

  BMJ Best Practice. 

 • Astma hos barn

   - Astma kjennetegnes av periodevis tetthet i brystet og pustevansker. Dagens astmabehandling forebygger forverring og gir god symptomlindring.

  BMJ Publishing Group. 

 • Astma hos barn: når bør jeg oppsøke lege?

   - Noen barn med astma kan få alvorlige astmaanfall.

  BMJ Publishing Group. 

 • Astma hos voksne

   - Astma er en sykdom i luftveiene. Med riktig behandling er det gode sjanser for å holde symptomene under kontroll.

  BMJ Publishing Group. 

 • Bronkiektasier

   - Bronkiektasier er en luftveissykdom som gir slimdannelse, langvarig hoste og økt risiko for lungeinfeksjoner. Det finnes ulike behandlinger avhengig av symptom, alvorlighetsgrad og sykdomsutvikling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Bronkiolitt

   - Bronkiolitt er en infeksjon i luftveiene hos babyer og små barn. Infeksjonen kjennetegnes av at luftveiene blir trangere og at barna blir tunge i pusten. Bronkiolitt er sjelden alvorlig, og de fleste blir friske uten innleggelse på sykehus.

  BMJ Publishing Group. 

 • Bronkitt (akutt)

   - Akutt bronkitt er en forbigående infeksjon i slimhinnene i luftrøret og bronkiene. Det vanligste kjennetegnet er vond hoste. Tilstanden går ofte over av seg selv etter noen uker, men noen trenger legebehandling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Forkjølelse

   - Forkjølelse er en av de vanligste sykdommene vi har, og varer sjelden i mer enn noen dager. Det finnes ingen kur mot forkjølelse, men symptomene kan lindres.

  BMJ Publishing Group. 

 • Kols

   - Kols står for kronisk obstruktiv lungesykdom. Sykdommen innebærer nedsatt lungekapasitet i forskjellig grad. Det finnes behandling som kan bremse forverring.

  BMJ Publishing Group. 

 • Lungekreft – ikke-småcellet

   - Behandling av lungekreft er komplisert, men med forskning skapes stadige fremskritt.

  BMJ Publishing Group. 

 • Pleuravæske

   - Pleuravæske oppstår når væske samles i mellomrommet mellom lungen og brystveggen. Det er ofte forårsaket av en underliggende sykdom. Behandlingen avhenger av hva som er årsaken til pleuravæsken.

  BMJ Publishing Group. 

 • Pneumothorax – punktert lunge

   - En pneumothorax oppstår når luft kommer inn i spalten mellom brystveggen og en av lungene. Dette kan føre til at en eller begge lungene klapper sammen. Tilstanden kan være farlig, men prognosen er vanligvis god med rask behandling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Pollenallergi – høysnue

   - Begynner du å nyse, får tett nese eller irriterte øyne hver vår eller sommer, har du sannsynligvis pollenallergi. Dette kan være plagsomt, men det finnes behandling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Revmatisk feber

   - Revmatisk feber er en alvorlig komplikasjon som kan oppstå etter en ubehandlet halsinfeksjon med streptokokker, vanligvis hos barn. Behandling kan lindre symptomene og forebygge senskader.

  BMJ Best Practice. 

 • Røykeslutt

   - Det er godt dokumentert at røyking er helseskadelig, men mange sliter likevel med å stumpe røyken. Heldigvis finnes det hjelp for å bli røykfri.

  BMJ Publishing Group. 

 • Tuberkulose

   - Tuberkulose er en alvorlig infeksjon som ofte rammer lungene. Ved hoste vil tuberkulose kunne smitte andre via dråpesmitte. Behandling med antibiotika er langvarig, minst seks måneder.

  BMJ Publishing Group. 

 • Åreforkalkning i halskarene - carotisstenose

   - Åreforkalkning i halskarene øker sjansen for å få hjerneslag, og du vil vanligvis få tilbud om forebyggende behandling.

  BMJ Publishing Group. 

(/pasientinformasjon/luftveier)