Pasientinformasjon fra BMJ Best Practice og PharmaSafe som du kan gi til pasienter og pårørende.

Viser 1 - 20 av totalt 23
 • Absenser – epilepsianfall med korte bevissthetstap uten kramper hos barn

   - Har barnet ditt fått diagnosen epilepsi med absens finnes det effektive legemidler mot tilstanden, og mange vokser av seg anfallene i tenårene.

  BMJ Publishing Group. 

 • Alzheimer: Omsorg for personer med demens

   - Personer med Alzheimers sykdom eller andre typer demens mister gradvis evnen til å ta vare på seg selv.

  BMJ Publishing Group. 

 • Autisme og autismespekterforstyrrelser (ASF)

   - Autismespekterforstyrrelser er en utviklingsforstyrrelse som påvirker barn forskjellig, men tidlig hjelp og kunnskap kan påvirke barnets utvikling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Demens - hva er demens?

   - Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt. Andre kjennetegn er gradvis kognitiv svikt som gjør det vanskelig å mestre hverdagen. Alzheimers sykdom er den vanligste demenssykdommen.

  BMJ Publishing Group. 

 • Epilepsi

   - Epilepsi er en alvorlig tilstand som kan gi krampeanfall. Med riktig behandling kan anfallene reduseres eller forsvinne helt.

  BMJ Publishing Group. 

 • Essensiell tremor – skjelvinger

   - Essensiell tremor er en ufrivillig, rytmisk skjelving på hender og noen ganger hodet. Skjelvingen kan gjøre det vanskelig å utføre hverdagslige ting, som for eksempel å skrive. Det finnes legemidler som kan hjelpe.

  BMJ Publishing Group. 

 • Facialisparese (Bells parese) - ansiktslammelse

   - Våkner du en morgen med lammelse på den ene siden av ansiktet, kan det skyldes en tilstand kalt perifer facialisparese eller Bells parese. De aller fleste blir helt bra igjen.

  BMJ Publishing Group. 

 • Guillain-Barrés syndrom

   - Guillain-Barrés syndrom er en sjelden tilstand som kan gi nerveskade, muskelsvakhet og lammelser. De fleste blir imidlertid helt bra med behandling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Karpaltunnelsyndrom

   - Karpaltunnelsyndrom kjennetegnes av nummenhet eller smerter i håndleddet og i tre fingre. Det finnes behandlinger som kan hjelpe og som forhindrer kronisk skade.

  BMJ Publishing Group. 

 • Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

   - Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) kjennetegnes av en gjennomgripende energisvikt som varer i mer enn seks måneder. Prognosen varierer, men den er aller best for barn og unge.

  BMJ Publishing Group. 

 • Migrene

   - Migrene kjennetegnes av tilbakevendende moderat til alvorlig hodepine, ofte ledsaget av lysskyhet, kvalme og oppkast. Smertene kan gjøre det vanskelig å utføre daglige gjøremål, men det finnes flere gode behandlinger.

  BMJ Publishing Group. 

 • Migrene hos barn og tenåringer

   - Migrene hos barn og tenåringer kan være svært smertefullt og hemmende. Å stille riktig diagnose er viktig for å kunne gi best mulig behandling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Multippel sklerose (MS)

   - Multippel sklerose er en nevrologisk sykdom hvor forløpet kan variere betydelig fra person til person. Det finnes en rekke behandlinger som kan bremse sykdommen.

  BMJ Publishing Group. 

 • Myasthenia gravis

   - Myasthenia gravis er en sjelden muskelsykdom som kan påvirke pust, tale og bevegelse. Sykdommen kan ikke kureres, men det finnes behandlinger som kan lindre symptomene.

  BMJ Best Practice. 

 • Nakkesleng – Whiplash

   - Nakkeslengskade (whiplash) kjennetegnes av smertefull og stiv nakke. Du kan også få hodepine og konsentrasjonsvansker. Nakkeslengskader går vanligvis over i løpet av noen dager eller uker, men plagene kan i noen tilfeller vare lenger.

  BMJ Publishing Group. 

 • Parkinsons sykdom

   - Parkinsons sykdom skyldes en gradvis ødeleggelse av nerveceller i bestemte deler av hjernen som skiller ut stoffet dopamin. Symptomene er ofte lite uttalte i begynnelsen, men etter hvert som symptomene blir verre, finnes det behandling som kan hjelpe.

  BMJ Publishing Group. 

 • Spenningshodepine

   - De fleste får hodepine fra tid til annen. Den vanligste årsaken er det man kaller spenningshodepine. Som oftest hjelper det med paracetamol eller ibuprofen, men får du hodepine ofte, bør annen behandling vurderes.

  BMJ Best Practice. 

 • Søvnapné

   - Noen er plaget med pustestopp når de sover. Dette kalles søvnapné og skyldes vanligvis trange luftveier i nese og svelg. Søvnapné kan medføre døsighet og konsentrasjonsproblemer på dagtid. Behandling kan lindre symptomene for mange.

  BMJ Publishing Group. 

 • Søvnvansker (insomni)

   - Mange mennesker rammes av søvnløshet, spesielt når man blir eldre. Sovemidler anbefales vanligvis kun i korte perioder når søvnmangelen er alvorlig.

  BMJ Publishing Group. 

 • Søvnvansker hos barn

   - Mange barn har problemer med å roe seg ved sengetid eller våkner ofte i løpet av natten. Enkle råd kan hjelpe barn til å sove bedre.

  BMJ Publishing Group. 

(/pasientinformasjon/nevrologi)