Alzheimer: Omsorg for personer med demens


BMJ-logo

Personer med Alzheimers sykdom eller andre typer demens mister gradvis evnen til å ta vare på seg selv.

Ved Alzheimers sykdom fungerer hjernen dårligere og dårligere. Forandringene skjer gradvis og etter hvert endres både adferd og personlighet. I noen situasjoner kan det være nyttig å prøve å forstå hva som ligger bak adferdsendringer eller uventede utsagn. Dersom en person med Alzheimer hevder at tingene deres blir stjålet, kan det skyldes at de er engstelige for å glemme hvor de har lagt dem. Løsningen kan da kanskje være at alle ting får sitt faste sted.

Det er sjelden konstruktivt å gå i rette med en som sliter med bastante vrangforestillinger eller hallusinasjoner. Selv om du ikke aktivt bør si deg enig, er det bedre å distrahere forsiktig og berolige enn å komme med gjentatte motargumenter. Enkle ting, som å gå en tur eller lytte til musikk, kan hjelpe.

Å ha omsorg for en dement kan være belastende. Det er derfor viktig at du tar vare på deg selv og sørge for litt alenetid. Det kan hjelpe å reise bort en gang i blant. Du bør undersøke om det er mulighet for et korttidsopphold for den demente på sykehjem. Mange kan få dårlig samvittighet når de ber om avlastning, men å sørge for dine egne behov vil hjelpe deg å ta bedre vare på din kjære på lang sikt.

Behov for regelmessig hjelp

Det vil sannsynligvis komme en tid der den demente trenger regelmessig hjelp, enten i hjemmet, i en omsorgsbolig eller på sykehjem.

  • Hjemmehjelp kan omfatte hjelp til personlig hygiene, påkledning, innkjøp og matlaging, samt praktiske hjelpemidler for å gjøre det lettere for mennesker med demens å leve trygt hjemme.
  • Pleie- og omsorgsboliger tilbyr hjelp med personlig pleie, for eksempel kroppsvask, påkledning, og å gå på toalettet.
  • Sykehjem har sykepleier på vakt til enhver tid, og de kan tilby mer omfattende sykepleie, noe som kan være nødvendig hvis en person er veldig forvirret eller inkontinent.

Dette kan være vanskelige avgjørelser å ta. Men det er lurt å tenke på dette før, heller enn senere, slik at du har god tid til å orientere deg og gjøre de riktige valgene.

Det finnes organisasjoner som gir råd og støtte til mennesker med demens og deres pårørende. I Norge kan du for eksempel ta kontakt med Demens-linjen (telefon 23 12 00 40).

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(/pasientinformasjon/nevrologi/alzheimer-omsorg-for-personer-med-demens)