BMJ-logo

Noen mennesker er plaget med pustestopp når de sover. Dette kalles søvnapné og skyldes vanligvis trange luftveier i nese og svelg. Søvnapné påvirker pusten om natten og forstyrrer søvnen. Det kan medføre døsighet og konsentrasjonsproblemer på dagtid. Behandling kan lindre symptomene for mange med søvnapné.

Hva er søvnapné?

Hvis du har søvnapné, kan du i løpet av natten slutte å puste i noen sekunder. Dette skjer fordi luftveiene i svelget blokkeres noen øyeblikk.

Etter noen sekunder kan man våkne opp med en kvelende eller gispende lyd. Dette kan oppstå flere ganger i timen gjennom hele natten, og medfører at du ikke får nok dyp søvn.

Symptomer

Ofte er det en partner eller et annet familiemedlem som merker symptomene på søvnapné først. Noen bruker en app på smarttelefonen som kan registrere lyder (snorking og hikst) under søvn.

Den enkelte pasient kan være plaget av døsighet og konsentrasjonsproblemer på dagtid, hodepine eller en følelse av å være sliten. Ved alvorlig søvnapné, kan du ha problemer med å holde deg våken selv i situasjoner hvor det er viktig å være helt våken, som for eksempel ved bilkjøring.

Søvnforstyrrelser kan ha andre årsaker enn søvnapné. Det anbefales derfor å ta kontakt med lege for utredning ved søvnforstyrrelser. Mange med søvnapné er overvektige og har høyt blodtrykk. Blodtrykket kan du måle hos fastlegen.

Behandling

Alvorlig søvnapné blir ikke bedre av seg selv, og det er derfor viktig å få behandling.

Egenhjelp

Overvektige bør gå ned i vekt. Man bør også unngå alkohol og slutte å røyke. Luftveiene blir mindre blokkert når man sover på siden, selv om det ikke er vist med sikkerhet at tiltakene har effekt. Noen prøver ut en tannskinne (snorkeskinne) som åpner luftveiene i svelget.

CPAP (Continous Positive Airway Pressure)

Å sove med en maske som blåser luft inn i nese og munn kan hjelpe mot søvnapné. Denne behandlingen kalles Continuous Positive Airway Pressure (CPAP-behandling).

Ved CPAP legges en maske over nese og munn. Masken er koblet til en luftpumpe med en fleksibel tube. Luftstrømmen bidrar til å holde luftveiene åpne. Mange gode studier har vist at CPAP kan forbedre søvnkvaliteten og derved gi mindre symptomer på dagtid. Det gjelder spesielt ved alvorlig søvnapné. Masken kan ha bivirkninger. I studier fikk om lag 4 av 10 mennesker munntørrhet. Mer enn 7 av 10 personer var plaget av nysing, og nesten 6 av 10 fikk rennende nese. Noen opplevde også masken som ubehagelig.

Et annet alternativ er som tidligere nevnt å bruke en snorkeskinne som skyver nedre del av kjeven fremover for å holde luftveiene åpne. Det ligner en type tannbeskyttelse i gummi som brukes i boksing. Snorkeskinnen brukes til å stoppe snorking. Det finnes ikke mye dokumentasjon som viser at en snorkeskinne kan hjelpe, men mange opplever at det kan ha en effekt. Det kan forbedre livskvaliteten ved reduksjon av tretthet om dagen. En studie viste at ca. 7 av 10 personer som brukte en snorkeskinne reduserte antallet pustestopp med femti prosent. Noen får tilpasset snorkeskinnen hos tannlegen, mens andre er fornøyd med en snorkeskinne man finner på internett, f.eks . snorban.no. Dette alternativet er billig og mye enklere enn CPAP. Denne behandlingen er likevel ikke så god som CPAP for de som er hardest rammet. Noen mennesker som bruker tannskinne kan få tørr munn, lokal irritasjon eller plages av sikling om natten. Disse problemene synes å forsvinne etter en stund.

Behandling av overvekt

Ved overvekt og søvnapné, anbefales det å prøve å gå ned i vekt.  Se våre brosjyrer «Overvekt – hvordan gå ned i vekt» og «Overvekt – legemidler og kirurgi».

For svært overvektige personer vil vektreduksjon mellom 30 og 70 prosent av total kroppsvekt, føre til en stor reduksjon i antall oppvåkninger om natten. Det å gå ned så mye vekt vil ofte kreve fedmekirurgi. En studie viste at personer som reduserte vekten med 10 prosent også fikk bedre søvn.

Kirurgisk behandling

Noen mennesker med alvorlig søvnapné velger kirurgisk behandling. Svært store mandler og «falske» mandler (adenoider) fører noen ganger til søvnapné. En operasjon for å fjerne disse kan ha effekt. Av og til fjernes vev fra den bløte gane. For de fleste anbefales ikke operasjon fordi effekten hos mange er kortvarig.

Medikamentell behandling

Noen tar legemidler mot urolig søvn i forbindelse med søvnapné. Dette er omdiskutert fordi noen leger frykter for at apnéperiodene kan bli lengre ved inntak av sovetabletter, spesielt hvis de ikke bruker CPAP.

Enkelte bruker innsovningstabletter eller beroligende midler for å klare å sove med CPAP påmontert.

Prognose

Uten behandling kan søvnapné påvirke livskvaliteten betydelig. Tretthet om dagen kan gå ut over prestasjoner på jobben. Det kan også påvirke kjøringen din og føre til at du kan være en farlig sjåfør. Personer med alvorlig søvnapné har også en økt risiko for andre helseproblemer, for eksempel høyt blodtrykk. Mer informasjon finnes på www.soevnforeningen.no

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/nevrologi/sovnapne)