Psykisk helse

Pasientinformasjon fra BMJ Best Practice og PharmaSafe som du kan gi til pasienter og pårørende.

Viser 1 - 20 av totalt 27
 • ADHD: hva er det?

   - Dersom du er bekymret for at barnet ditt har ADHD, er det viktig å få en utredning og riktig diagnose. Det finnes flere behandlinger som kan hjelpe.

  BMJ Publishing Group. 

 • ADHD: hvilken behandling virker?

   - Dersom barnet ditt har ADHD, er det viktig å få en utredning og riktig diagnose. Det finnes flere behandlinger som kan hjelpe.

  BMJ Publishing Group. 

 • ADHD: mestringsstrategier for ungdom og voksne

   - Lenge trodde eksperter at barn med ADHD ville vokse det av seg når de ble tenåringer. Nå vet vi at mange fortsatt har problemer med relasjoner, konsentrasjonen og impulsiv atferd som voksne. Mange opplever imidlertid at symptomtrykket blir lettere med alderen.

  BMJ Publishing Group. 

 • Alzheimer: Omsorg for personer med demens

   - Personer med Alzheimers sykdom eller andre typer demens mister gradvis evnen til å ta vare på seg selv.

  BMJ Publishing Group. 

 • Amfetaminmisbruk

   - Amfetaminer er stoffer som brukes i flere legemidler, men noen misbruker amfetamin som rusmiddel.

  BMJ Best Practice. 

 • Angstlidelse – generalisert

   - Dersom du bekymrer deg så mye at det begrenser deg i hverdagen, kan du ha en angstlidelse. Det finnes ulike typer behandlinger som kan hjelpe.

  BMJ Publishing Group. 

 • Anoreksi

   - Anoreksi er en alvorlig medisinsk tilstand, som kan skade helsen din og sette livet ditt i fare. Derfor er det viktig at du søker hjelp tidlig.

  BMJ Publishing Group. 

 • Anoreksi: råd til pårørende

   - Det kan være utfordrende å være pårørende eller ha en venn med anoreksi. Det er lett å bli bekymret og føle seg hjelpeløs når den man er glad i sulter seg syk. Anoreksi går sjelden over av seg selv, men med riktig behandling er det gode sjanser for å bli frisk..

  BMJ Publishing Group. 

 • Autisme og autismespekterforstyrrelser (ASF)

   - Autismespekterforstyrrelser er en utviklingsforstyrrelse som påvirker barn forskjellig, men tidlig hjelp og kunnskap kan påvirke barnets utvikling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Bipolar lidelse: Hva er det?

   - De fleste av oss opplever opp- og nedturer i humøret. Hos personer med bipolar lidelse er humørsvingningene mye mer ekstreme, men med riktig behandling klarer de fleste å stabilisere sykdommen.

  BMJ Publishing Group. 

 • Bipolar lidelse: Hvilke legemidler virker?

   - Bipolar lidelse er en langvarig, psykisk lidelse, men med riktig behandling får de fleste hjelp til å holde symptomene under kontroll.

  BMJ Publishing Group. 

 • Bipolar lidelse: Hvordan unngår jeg tilbakefall?

   - Tegn på tilbakefall ved bipolar lidelse kan variere fra person til person. For mange kan kartlegging av varseltegn, ofte i samarbeid med en terapeut, forebygge nye anfall. Mange utarbeider også en kriseplan.

  BMJ Publishing Group. 

 • Bulimi

   - Bulimi (bulimia nervosa) er en spiseforstyrrelse som kjennetegnes av overspising etterfulgt av fremprovosert oppkast, bruk av avføringsmidler eller overtrening. Det viktigste du kan gjøre for å bli frisk er å søke hjelp.

  BMJ Publishing Group. 

 • Depresjon hos barn og ungdom

   - Depresjon kan ramme mennesker i alle aldre, også barn og tenåringer. Vanlige symptomer er nedstemthet, irritabilitet, økt søvnbehov og manglende interesse for aktiviteter som barnet eller tenåringen vanligvis liker. Det finnes ulike behandlinger som kan hjelpe.

  BMJ Publishing Group. 

 • Depresjon hos voksne

   - En depresjon er ikke det samme som å føle seg litt nedfor. Depresjon er en sykdom som påvirker hverdagen din negativt over uker eller måneder. Men det finnes gode behandlinger.

  BMJ Publishing Group. 

 • Fobier

   - En fobi er en intens redsel mot én spesiell ting, for eksempel dyr og insekter, små rom eller sprøyter. Det finnes behandlinger som kan hjelpe.

  BMJ Best Practice. 

 • Fødselsdepresjon

   - Fødselsdepresjon er en tilstand som kan ramme kvinner etter at de har født. Det finnes flere gode behandlinger som kan hjelpe.

  BMJ Publishing Group. 

 • Helseskadelig alkoholbruk

   - Merker du at alkoholinntaket går utover helsen din eller synes du at det er vanskelig å kontrollere forbruket, kan du ha et helseskadelig alkoholforbruk.

  BMJ Best Practice. 

 • Jetlag – døgnvill ved flyreiser

   - Flyreiser kan gjøre deg døgnvill og ødelegge de første dagene av ferien eller forretningsreisen. Det finnes behandlinger og enkle råd som kan hjelpe.

  BMJ Publishing Group. 

 • Opioidavhengighet

   - Opioidavhengighet kan gi alvorlige helseproblemer og i verste fall være dødelig. Er du bekymret for at du kan ha utviklet en avhengighet, finnes det behandlinger som kan hjelpe deg.

  BMJ Best Practice. 

(/pasientinformasjon/psykisk-helse)