Bipolar lidelse: Hva er det?


BMJ-logo

De fleste av oss opplever opp- og nedturer i humøret. Hos personer med bipolar lidelse er humørsvingningene mye mer ekstreme, men med riktig behandling klarer de fleste å stabilisere sykdommen.

Hva er bipolar lidelse?

Det finnes to hovedtyper bipolar lidelser:

  • Bipolar lidelse type 1 kjennetegnes av maniske og depressive episoder
  • Bipolar lidelse type 2 kjennetegnes av hypomani (en mildere form for mani) og depresjon. Bipolar lidelse type 2 er litt vanligere enn type 1.

Mani er en heving i stemningsleiet ut over det normale, med rask tankeaktivitet og tale, et sterkt selvbilde og høyt aktivitetsnivå. Hypomani er en lettere grad av oppstemthet som vanligvis ikke går utover daglige funksjoner eller arbeidsførhet.

En ubehandlet bipolar lidelse kan gjøre det vanskelig å leve et normalt liv. Det kan for eksempel være vanskelig å holde på en jobb eller fullføre en utdannelse. Både mani og bipolar depresjon kan dessuten virke belastende på relasjonene du har til andre mennesker. Mellom maniske og depressive episoder kan du ha perioder da humøret ditt er stabilt. Perioden med stabilt humør kan vare i uker, måneder eller til og med år.

Bipolar lidelse ble tidligere kalt manisk depressiv lidelse.

Hva forårsaker bipolar lidelse?

Vi vet ikke sikkert hva som forårsaker bipolar lidelse. Det kan ha sammenheng med nivåene av enkelte signalstoffer som formidler informasjon mellom ulike deler av hjernen. Sykdommen kan også være genetisk. Det vil si at sjansene for å utvikle bipolar lidelse kan være større dersom et nært familiemedlem er rammet. Men man kan også få tilstanden uten at man har noen i slekten med samme diagnose. Tilstanden utløses ofte av stress, bruk av rusmidler, søvnmangel eller belastende livshendelser. Dersom du allerede har en bipolar lidelse, er det viktig å forebygge kraftige påkjenninger som kan utløse en ny episode.

Symptomer

Hovedsymptomene på bipolar lidelse er perioder med mani og bipolar depresjon.

Ved mani kan du føle deg svært kreativ, ha masse energi, føle deg oppstemt og begeistret over nye hobbyer, men det høye stemningsleiet kommer etter hvert ut av kontroll.

Mani kan også gjøre deg rastløs og irritabel, med intenst tankekjør. Du kan snakke svært raskt, ikke sove, ta impulsive avgjørelser og opptre på en måte som er uvanlig for deg. For eksempel kan du bruke mye penger på shopping eller ha sex med mange partnere, selv om dette ikke er slik du vanligvis oppfører deg.

En episode med mani kan starte plutselig. Hvis du opplever en fullt utviklet mani og ikke får behandling, kan episoden vare fra en uke til flere måneder. Hypomani er en mildere form for mani.  Du kan da snakke fort, bli rastløs og skifte raskt fra en aktivitet til en annen. Ved hypomani vil du i mindre grad miste kontrollen som man ofte gjøre ved mani. Hypomani varer fra fire til syv dager.

Symptomene på bipolar depresjon ligner symptomene på depresjon hos mennesker som ikke har mani. Du føler deg trist og opplever håpløshet eller skyldfølelse. Du kan miste interessen for ting, være mindre i stand til å glede deg over ting du vanligvis liker og ha lite energi. Noen mennesker med depresjon får tanker om å ta sitt eget liv.

En episode med bipolar depresjon varer vanligvis i minst to uker. Ubehandlet kan den vare i flere måneder. De fleste med bipolar lidelse bruker legemidler i lengre perioder for å holde stemningsleiet stabilt. Valg av legemidler vil variere ut i fra symptombildet til pasienten. Du kan lese mer om behandling av bipolar lidelse i pasientbrosjyren: "Bipolar lidelse: Hvilke legemidler virker?

Prognose

Mange klarer å holde lidelsen i sjakk mesteparten av tiden med legemidler og terapi, men noen opplever tilbakefall.

Et tilbakefall kan utløses av at du slutter med legemidlene legen har forskrevet eller at de ikke har god nok effekt. Du kan lese mer om å forebygge tilbakefall i pasientbrosjyren: "Bipolar lidelse: Hvordan unngår jeg tilbakefall?" 

Mellom episodene opplever mange å være symptomfrie eller at symptomene er mildere enn under et anfall. Med støtte fra legen og andre helsearbeidere kan du være i stand til å leve et normalt liv. Etterhvert som du blir eldre, er det vanlig at det tar stadig lenger tid mellom tilbakefall.

 

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(/pasientinformasjon/psykisk-helse/bipolar-lidelse-hva-er-det)