Psykisk helse

Pasientinformasjon fra BMJ Best Practice og PharmaSafe som du kan gi til pasienter og pårørende.

Viser 21 - 26 av totalt 26
 • Panikkanfall

   - Et panikkanfall kan virke skremmende, men varer sjelden mer enn et par minutter og er helt ufarlig. Det finnes god behandling for lidelsen.

  BMJ Publishing Group. 

 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

   - Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan ramme mennesker som har vært involvert i eller vært vitne til en eller flere livstruende eller svært traumatiske hendelser. Det finnes behandling for lidelsen.

  BMJ Publishing Group. 

 • Schizofreni

   - Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse som kan utløse vrangforestillinger og hallusinering. Symptomene kan oppleves som skremmende og forvirrende, og sykdommen gjør at mange isolerer seg. Den vanligste behandlingen mot symptomer på schizofreni er legemidler og samtalebehandling.

  BMJ Publishing Group. 

 • Spenningshodepine

   - De fleste får hodepine fra tid til annen. Den vanligste årsaken er det man kaller spenningshodepine. Som oftest hjelper det med paracetamol eller ibuprofen, men får du hodepine ofte, bør annen behandling vurderes.

  BMJ Best Practice. 

 • Søvnvansker (insomni)

   - Mange mennesker rammes av søvnløshet, spesielt når man blir eldre. Sovemidler anbefales vanligvis kun i korte perioder når søvnmangelen er alvorlig.

  BMJ Publishing Group. 

 • Tvangslidelse (OCD)

   - Tvangslidelse kjennetegnes av gjentagende tvangstanker og tvangshandlinger. For noen tar sykdommen overhånd, og det kan bli vanskelig å gjennomføre dagligdagse gjøremål. Det finnes behandlinger som kan hjelpe.

  BMJ Publishing Group. 

(/pasientinformasjon/psykisk-helse?index=20&list-front-page-content=245357&list-result-look=type-2-publisher&submenu=type-1)