Psykisk helse

Pasientinformasjon fra BMJ Best Practice og PharmaSafe som du kan gi til pasienter og pårørende.

Viser 21 - 22 av totalt 22
  • Søvnvansker (insomni)

     - Mange mennesker rammes av søvnløshet, spesielt når man blir eldre. Sovemidlerr anbefales vanligvis ikke, men det finnes annen behandling som kan hjelpe.

    BMJ Publishing Group. 

  • Tvangslidelse (OCD)

     - Tvangslidelse kjennetegnes av gjentagende tvangstanker og tvangshandlinger. For noen tar sykdommen overhånd, og det kan bli vanskelig å gjennomføre dagligdagse gjøremål. Det er viktig å erkjenne diagnosen for å få best mulig behandling.

    BMJ Publishing Group. 

(https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/psykisk-helse?index=20&list-front-page-content=245357&list-result-look=type-2-publisher&submenu=type-1)