Medikamentell behandling av ADHD hos barn med komorbide ticsforstyrrelser

(/psykisk-helse/adhd/oppsummert-forskning/medikamentell-behandling-av-adhd-for-barn-med-komorbide-ticsforstyrrelser?lenkedetaljer=vis)