Mangel på Sobril tabletter (Legemiddelverket)

Det er forventet mangel på Sobril tabletter «Pfizer» på grunn av begrenset tilgang på virkestoff.

sovende kvinne

Det finnes alternative virkestoffer som er tilgjengelige. Ill.foto: Colourbox.

 

Sobril inneholder virkestoffet oksazepam og er et angstdempende og muskelavslappende legemiddel. Det brukes ved for eksempel angst, uro og spenningstilstander, samt ved søvnvansker.​

Leverandøren melder at de vil gå tom for alle styrker og pakningsstørrelser innen kort tid. Sobril leveres i pakninger med 25, 49 og 100 tabletter i styrkene 10 mg, 15 mg og 25 mg. Ny forsyning ventes mot slutten av mars.

Andre benzodiazepiner slik som diazepam (Stesolid, Vival, Valium) er tilgjengelig.

Legemiddelverket har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut oksazepam 10 mg, 15 mg og 25 mg tabletter i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land. Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Sobril igjen kan leveres, foreløpig satt til 01.05.2019.

Les mer: Mangel på Sobril tabletter (Legemiddelverket)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om angst, legemidler og søvnforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/mangel-pa-sobril-tabletter-legemiddelverket)