Oppmerksomt nærvær for stressmestring virker (Kunnskapssenteret)

Metoden Oppmerksomt nærvær (ON) for stressmestring virker positivt på voksnes psykiske helse. Det viser en oversikt fra Kunnskapssenterets samarbeidspartner The Campbell Collaboration.

Metoden Oppmerksomt nærvær legger vekt på åpenhet, nysgjerrighet og aksept. Ill.foto: sbayram, iStockphoto

Oversikten tar for seg psykisk helse hos både pasienter med somatiske og psykiske problemer, studenter og normalbefolkning.

Les Campbell-oversikten Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) for Improving Health, Quality of Life, and Social Functioning in Adults.

Moderat konsistent effekt

- Vi fant at metoden Mindfulness based stress reduction (MBSR), eller trening i oppmerksomt nærvær, har en moderat og konsistent positiv effekt på en rekke utfallsmål for psykisk helse for et bredt spekter av målgrupper, sier prosjektleder og seniorrådgiver ved Kunnskapssenteret, Michael de Vibe.

- Metoden ser ut til å ha en positiv effekt på utfallsmål for mental helse og personlig utvikling som empati og mestring, og styrker både oppmerksomt nærvær, livskvalitet og noen sider ved somatisk helse, forsetter han.

Attraktivt alternativ

MBSR er gruppebasert og kan også gis av ikke-medisinsk personell som har fått tilstrekkelig opplæring i metoden, og som har erfaring i å undervise og praktisere oppmerksomt nærvær.

Effekten er konsistent på tvers av ulike populasjoner. MBSR kan være et attraktivt alternativ for dem som ønsker å forbedre måten de takler stress på. I tillegg er metoden helsefremmende og forebyggende både for grupper i normalbefolkningen og for dem med ulike helseplager.

Videre forskning

Selv om oversikten viser at MBSR har effekt, er det behov for mer forskning.

-Det burde undersøkes hvordan vi kan forbedre effekten av MBSR intervensjoner. Vi trenger også studier som går over lengre tid, slik at vi kan vurdere eventulle langsiktige effekter, avslutter de Vibe. 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/oppmerksomt-naervaer-for-stressmestring-virker-kunnskapssenteret)