Uvisst hvor mange selvmord som skyldes bipolar lidelse (Bipolar Disorders)

En ny oversikt antyder at personer med bipolar lidelse har 20 til 30 ganger større risiko for å ta sitt eget liv – men forskere er langt fra enige i tallene.

Ill.foto: QShot, iStockphoto

Pasienter med bipolar lidelse opplever store endringer i humør og energi. Ill.foto: QShot, iStockphoto

Forskning har vist at selvmord forekommer oftere blant personer med depressiv lidelse, sammenlignet med den øvrige befolkningen. Enkelte oversikter har antydet at så mange som 1 av 5 med alvorlig depresjon tar sitt eget liv.

En gruppe forskere ønsket å kartlegge om risikoen er like stor hos personer med bipolar lidelse – eller til og med høyere. Forskerne ville også belyse hvilke tegn leger og annet helsepersonell bør se etter for å forebygge og avverge død ved selvmord blant personer med bipolar lidelse.

Funnene ble nylig presentert i en systematisk oversikt publisert i tidsskriftet Bipolar Disorders.

Forfatterne søkte etter relevant litteratur utgitt i perioden fra 1980 til 2011, og inkluderte 34 studier i analysen. De fleste av studiene hadde middels kvalitet, og bare fire studier ble vurdert som “gode”.

Funnene i de ulike studiene sprikte betydelig, men analysen viste at personer med bipolar lidelse har opp til 20 eller 30 ganger økt sannsynlighet for å død ved selvmord, sammenlignet med den øvrige befolkningen.

Forfatterne understreker imidlertid at ikke alle studiene påviste økt selvmordsrisiko ved bipolar lidelse.

 
 
 
 
Studiene som påviste økt risiko antydet at risikoen var størst hos unge mennesker i de første årene etter at de hadde fått diagnosen bipolar lidelse. I enkelte studier hadde 1 av 4 personer som tok sitt eget liv, bipolar lidelse.
 
 
 
Forfatterne kartla flere risikofaktorer for selvmord blant personer med bipolar lidelse:
 
  • Å være mann
  • Å ha aktive, psykiatriske symptomer, særlig samtidig angstlidelse, dysfori eller blandet affektiv tilstand
  • Å ha flere selvmordsforsøk bak seg
  • Å ha blitt skrevet ut fra psykiatrisk sykehus nylig
  • Å ha problemer i arbeidslivet
Disse faktorene er imidlertid kjente risikofaktorer for selvmord hos befolkningen generelt. Forfatterne har derfor blinket ut fire faktorer som har størst klinisk relevans:
 
  1. Akutte stemningsleie-episoder, som alvorlig depresjon, angst, blandet tilstand, aktive selvmordstanker og psykotiske trekk
  2. Tidligere sykdomsforløp
  3. Personlighetstrekk, som aggresjon, impulsivitet og cyclotymi
  4. Personlig historie, som akutt psykososialt stress og familiehistorie med affektiv lidelse eller selvmord
 

- Helsepersonell bør være ekstra oppmerksomme på risikofaktorer forbundet med selvmord hos personer med bipolar lidelse. Større innsikt i og forståelse av selvmord og selvmordsrisiko ved lidelsen kan hjelpe klinikere å oppdage suicidal atferd hos denne utsatte pasientgruppen, og dermed forhåpentligvis avverge selvmord, oppsummerer forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani, oppsummert forskning og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/uvisst-hvor-mange-selvmord-som-skyldes-bipolar-lidelse-bipolar-disorders)