Depresjon og mani

Aktuelt

Tester for depresjon samlet på Helsebiblioteket

Flere fritt tilgjengelige tester kan hjelpe helsepersonell med å avdekke depresjon og med å vurdere graden av tilstanden. Helsebiblioteket har lenket til norskspråklige tester som er aktuelle ved depresjon og mani.

Mulig ny behandling av fødselsdepresjon

Bedre legemiddelbehandling har vært etterlengtet ved fødselsdepresjon. Det anerkjente tidsskriftet Lancet publiserte nylig en artikkel om en mulig legemiddelbehandling for lidelsen.

Litium – et metall til glede og besvær? (Relis.no)

RELIS hadde i 2017 vel femti henvendelser om litium fra helsepersonell, i hovedsak fra leger. Spørsmålene dreide seg om valg av dose, endring av dosering (morgen og kveld eller bare én gang om dagen), formulering (depot versus konvensjonell), interaksjoner med... <a class="more-link" href="https://psyknyheter.wordpress.com/2018/06/11/litium-et-metall-til-glede-og-besvaer-relis-no/#more-38807">Fortsett &#229; lese &#8594;</a>

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/depresjon-og-mani)