Depresjon og mani

Aktuelt

Antidepressiva og warfarin (RELIS)

SPØRSMÅL: Lege vurderer oppstart med antidepressiva, helst venlafaksin (Efexor) eller eventuelt escitalopram (Cipralex) hos marevanisert pasient. Lege spør om pasienten bør gå litt ned i warfarindose ved oppstart.

Arytmier av amitriptylin i kombinasjon med escitalopram (RELIS)

SPØRSMÅL: En pasient har brukt 20 mg amitriptylin (Sarotex) om kvelden og 20 mg escitalopram (Cipralex) om morgenen i mange år. I tillegg bruker pasienten 2,5 mg naratriptan (Naramig) 3-4 ganger ukentlig samt daglig inntak av kodeintabletter.

Parestesier som bivirkning av mirtazapin (RELIS)

SPØRSMÅL: En pasient har brukt mirtazapin (Remeron) i opptrappende dose siste halvår mot depresjon og søvnplager. Etter flere måneder utviklet pasienten parestesier i ekstremitetene, som kommer og går.

Les hva oppslagsverkene skriver om behandling av depresjon

Kortfattet, relevant og pålitelig: Helsebiblioteket abonnerer på kunnskapsbaserte oppslagsverk som gir råd om hvordan psykiske lidelser bør behandles. Alle i Norge kan bruke oppslagsverkene gratis – les hva de skriver om depresjon.

Hormonell prevensjon og risiko for selvmord

American Journal of Psychiatry publiserte nylig en studie av risiko for selvmord blant kvinner som bruker hormonell prevensjon. Studien viste en sammenheng mellom bruk av hormonell prevensjon og selvmordsforsøk. 

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/depresjon-og-mani)