Depresjon og mani

Aktuelt

Nytt fra UpToDate: Depresjon og risiko for hjertesykdom

Depresjon ser ut til å være en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer og dødelighet hos ellers friske personer. Det går fram av en oppdatering i oppslagsverket UpToDates tjeneste What’s New in Psychiatry.

Oversiktsartikkel om trening for depresjon hos barn og unge

En oversiktsartikkel om trening ved depresjon hos barn og unge ble nylig publisert i Child and Adolescent Mental Health. Artikkelen konkluderer med at trening kan redusere depresjon hos ungdom. Imidlertid er tilliten til resultatene begrenset, og det er behov for større studier av høy kvalitet.

(/psykisk-helse/depresjon-og-mani)