Agomelatin sammenlignet med andre antidepressiver for alvorlig depresjon

(/psykisk-helse/depresjon-og-mani/oppsummert-forskning/agomelatin-sammenlignet-med-andre-antidepressiver-for-alvorlig-depresjon?lenkedetaljer=vis)