Aktiv placebo versus antidepressiver mot depresjon

(/psykisk-helse/depresjon-og-mani/oppsummert-forskning/aktiv-placebo-versus-antidepressiver-mot-depresjon-pdf?lenkedetaljer=vis)