Aktiveringsterapi ved depresjon hos voksne med ikke-smittsomme sykdommer

(/psykisk-helse/depresjon-og-mani/oppsummert-forskning/aktiveringsterapi-ved-depresjon-hos-voksne-med-ikke-smittsomme-sykdommer?lenkedetaljer=vis)