Amitriptylin versus placebo for alvorlig depresjon

(/psykisk-helse/depresjon-og-mani/oppsummert-forskning/amitriptylin-versus-placebo-for-alvorlig-depresjon?lenkedetaljer=vis)