Antidepressiva med tillegg av benzodiazepiner til voksne ved alvorlig depresjon

(/psykisk-helse/depresjon-og-mani/oppsummert-forskning/antidepressiva-med-tillegg-av-benzodiazepiner-til-voksne-ved-alvorlig-depresjon?lenkedetaljer=vis)