Antidepressiva mot depresjon sammenlignet med placebo, i primærhelsetjenesten

(/psykisk-helse/depresjon-og-mani/oppsummert-forskning/antidepressiva-mot-depresjon-sammenlignet-med-placebo-i-primaerhelsetjenesten?lenkedetaljer=vis)