Atferdsterapier sammenlignet med andre psykologiske terapier for depresjon

(/psykisk-helse/depresjon-og-mani/oppsummert-forskning/atferdsterapier-sammenlignet-med-andre-psykologiske-terapier-for-depresjon?lenkedetaljer=vis)