Farmakologiske og psykologiske tiltak, samt noninvasiv hjernestimulering for å behandle depresjon etter hjerneslag

(/psykisk-helse/depresjon-og-mani/oppsummert-forskning/farmakologiske-psykologiske-og-noninvasiv-hjernestimulering-for-a-behandle-depresjon-etter-hjerneslag?lenkedetaljer=vis)