Psykologiske tiltak for å forebygge og behandle depresjon hos dialysepasienter

(/psykisk-helse/depresjon-og-mani/oppsummert-forskning/psykologiske-tiltak-for-a-forebygge-og-behandle-depresjon-hos-dialysepasienter?lenkedetaljer=vis)