Psykoterapi mot depresjon hos pasienter med uhelbredelig kreft

(/psykisk-helse/depresjon-og-mani/oppsummert-forskning/psykoterapi-mot-depresjon-hos-pasienter-med-uhelbredelig-kreft?lenkedetaljer=vis)