Nasjonal faglig retningslinje om bruk av elektrokonvulsiv behandling ‐ ECT

(/psykisk-helse/depresjon-og-mani/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-om-bruk-av-elektrokonvulsiv-behandling-ect?lenkedetaljer=vis)