Gjennom Helsebiblioteket har du tilgang til tidsskriftene nedenfor.

Annals of Depression and Anxiety
Tilgjengelig: Open Access

British Journal of Psychiatry
Tilgjengelig: 2000-
Forsinkelse: 365 dager

International Journal of Bipolar Disorders (open access)
Tilgjengelig: 2013-

Journal of Depression and Anxiety
Tilgjengelig: Open Access

NEJM Depression Articles
Tilgjengelig: 1990-

The Journal of nervous and mental disease Kun for betalende institusjoner
Tilgjengelig: 1996-

Tidsskrift for Norsk Psykologforening
Tilgjengelig: 2004-
Forsinkelse: 180 dager

(/psykisk-helse/depresjon-og-mani/tidsskrifter)