Kropp og sinn

Aktuelt

Kan nærme oss slutten på hepatitt C (ROP)

De siste årene har man arbeidet for å eliminere hepatitt C som folkehelseproblem i Norge. Går det etter planen, når vi kanskje målet om svært stor reduksjon innen utgangen av 2023. I dag blir mest sannsynlig de aller fleste tilfellene av infeksjonssykdommen oppdaget, rutinene for testing og behandling er gode, og nye, effektive legemidler er tilgjengelig for alle.

Nytt fra UpToDate: Depresjon og risiko for hjertesykdom

Depresjon ser ut til å være en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer og dødelighet hos ellers friske personer. Det går fram av en oppdatering i oppslagsverket UpToDates tjeneste What’s New in Psychiatry.

Ressurser om fysisk og psykisk helse, sett samlet

Klikk deg inn på kropp-og-sinn-sidene på Helsebiblioteket – her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som jobber med pasienter der sammenhenger mellom kropp og sinn står sentralt. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

(/psykisk-helse/kropp-og-sinn)