Kropp og sinn

Aktuelt

Hurtigoversikt om konsekvenser av COVID-19 for barn og ungdom oppdatert

Folkehelseinstituttet har på oppdrag av Bufdir oppdatert en tidligere publisert hurtigoversikt om covid-pandemiens konsekvenser for barn og ungdoms psykiske helse i OECD-land. Fem temaer har blitt belyst: familieforhold, vold og barnevern, psykisk helse, psykisk helse hos grupper med spesifikke lidelser, bruk av psykisk helsevern, samt læring og trivsel.

(/psykisk-helse/kropp-og-sinn)