Farmakologiske tiltak for behandling av delirium hos kritisk syke voksne

(/psykisk-helse/kropp-og-sinn/oppsummert-forskning/farmakologiske-tiltak-for-behandling-av-delirium-hos-kritisk-syke-voksne?lenkedetaljer=vis)