(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/kropp-og-sinn/rapporter)