Gjennom Helsebiblioteket har du tilgang til tidsskriftene under.

International clinical psychopharmacology Kun for betalende institusjoner
Tilgjengelig: 2001-

Journal of clinical psychopharmacology Kun for betalende institusjoner 
Tilgjengelig: 1995 -

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry Åpent for alle med norsk IP 
Tilgjengelig: 1920-

Journal of Pain and Palliative Care Pharmacotherapy Kun arkivtilgang t.o.m. 2019.
Tilgjengelig:1998- 

Psychiatric genetics Kun for betalende institusjoner 
Tilgjengelig: 2001-

Psychosomatic medicine Kun for betalende institusjoner 
Tilgjengelig: 1995-

 

 

(/psykisk-helse/kropp-og-sinn/tidsskrifter)