Personlighetsforstyrrelser

Aktuelt

Personlighetsforstyrrelser i ICD-11 (ROP)

Kriteriene for personlighetsforstyrrelser er blitt revidert i ICD-11. Nå er kategoriene erstattet med dimensjoner av alvorlighetsgrad og dysfunksjonelle personlighetstrekk.

Mye nytt i ICD-11

Den engelske versjonen av den internasjonale sykdomsklassifikasjonen ICD-11 ble presentert i juni 2018 (final draft). Det er første gang på over 20 år at en ny versjon publiseres, og det er mye nytt for psykisk helse-feltet. 

(/psykisk-helse/personlighetsforstyrrelser)