Personlighetsforstyrrelser

Aktuelt

Egen ressursside for deg som arbeider med folk med personlighetsforstyrrelser

Klikk deg inn på personlighetsforstyrrelse-sidene på Helsebiblioteket. Her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser. Sidene er laget for deg som jobber med pasienter med personlighetsforstyrrelser. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/personlighetsforstyrrelser)