Rus og avhengighet

Aktuelt

Metylfenidat og alkohol (RELIS)

SPØRSMÅL: Henvendelse fra en helsesøster vedrørende bruk av metylfenidat (Equasym depot) og alkoholinntak. Det gjelder en gutt i øvre tenårene som bruker metylfenidat mot ADHD og som ønsker å kunne drikke alkohol på en kommende fest. Han vurderer å pause behandlingen noen dager før og under helgen.

Forsterket innsats mot overdosedødsfall (Regjeringen.no)

Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall. Nalokson nesespray skal bli tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk. Det skal lages et eget pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelige overdoser, og det skal vurderes å teste innholdet i rusmidler.

KVARUS offisielt åpnet (ROP.no)

Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler ble offisielt åpnet 4. februar 2019.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet)