Rus og avhengighet

Aktuelt

Cannabis kan gi lavere fødselsvekt (FHI)

Langvarig bruk av cannabis under svangerskapet kan føre til lavere fødselsvekt hos nyfødte, viser en fersk studie basert på data fra Den norske mor-, far- og barnundersøkelsen (MoBa) ved FHI.

Nytt nasjonalt ernæringsnettverk (ROP)

Over-, under- og feilernæring er en kjent problematikk hos personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Nå opprettes det et eget nasjonalt ernæringsnettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling på feltet.

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet)