Rus og avhengighet

Aktuelt

Seks av ti er fornøyde med kommunale rustjenester (Helsedirektoratet)

En ny evalueringsrapport av opptrappingsplanen for rusfeltet viser at brukerne av tjenestetilbudene i kommunene gir positive vurderinger av ansatte i tjenesten, der relasjonene er preget av tillit, forståelse og respekt. Men det etterlyses mer involvering av og støtte til pårørende.

Hva vet vi egentlig om behandling med cannabinoider? (RELIS)

RELIS har fått mange henvendelser vedrørende behandling med cannabispreparater på ulike indikasjoner, og om det finnes dokumentasjon for slik bruk. Her gis en kort oversikt over hva som finnes av dokumentasjon og lenker til noe av litteraturen på området.

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet)