Rus og avhengighet

Aktuelt

Røyking på historisk bunnivå (ROP)

Nå røyker kun ni prosent av den norske befolkningen, men andelen er langt høyere blant ROP-brukere. NKROP-leder Lars Lien maner til økt røykeslutt-innsats i rusbehandling og psykisk helsevern.

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet)