Rus og avhengighet

Aktuelt

Slutt på anbefaling om bruk av GAF (ROP)

Helsedirektoratet vil ikke lenger anbefale bruk av verktøyet GAF (Global Assessment of Functioing) til kartlegging av funksjonsnivå. Verktøyet har for lav treffsikkerhet.

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet)