Rus og avhengighet

Aktuelt

Viktigheten av en trygg havn (ROP)

Samtaler med psykiatrisk sykepleier er god behandling i seg selv og kan være et viktig bidrag i recovery, viser kvalitativ undersøkelse fra Sverige.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet)