Akamprosat mot alkoholavhengighet

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/oppsummert-forskning/acaqmprosat-mot-alkoholavhengighet?lenkedetaljer=vis)