Akupunktur for røykeslutt

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/oppsummert-forskning/akupunktur-for-roykeslutt-pdf?lenkedetaljer=vis)