Alfa2-adrenerge agonister for håndtering av opioid-abstinens

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/oppsummert-forskning/alfa2-adrenerge-agonister-for-handtering-av-opioid-abstinens?lenkedetaljer=vis)