Anonyme Alkoholikere og andre 12-trinnsprogrammer for alkoholavhengighet

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/oppsummert-forskning/anonyme-alkoholikere-og-andre-12-trinnsprogrammer-for-alkoholavhengighet?lenkedetaljer=vis)