Antidepressiver ved røykeavvenning

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/oppsummert-forskning/antidepressiva-ved-roykeavvenning?lenkedetaljer=vis)