Atferdstiltak som tillegg til farmakoterapi for røykeslutt

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/oppsummert-forskning/atferdstiltak-som-tillegg-til-farmakoterapi-for-roykeslutt?lenkedetaljer=vis)