Baklofen ved alkoholavhengighet

(/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/oppsummert-forskning/baklofen-ved-alkoholavhengighet?lenkedetaljer=vis)